Michael Sheen

Diễn viên

About

Thing
Person
Michael Christopher Sheen OBE là một diễn viên người xứ Wales. Sau khi được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia Luân Đôn, anh làm việc chủ yếu ở nhà hát suốt những năm 1990 và xuất hiện trên sân khấu đáng chú ý ở Romeo và Juliet, Don't Fool With Love, Peer Gynt, The Seagull, The Homecoming và Henry V. trong Amadeus tại Old Vic và Nhìn lại sự tức giận tại Nhà hát Quốc gia lần lượt được đề cử cho Giải thưởng Olivier năm 1998 và 1999.
Michael Sheen
Định nghĩa
Michael Christopher Sheen OBE là một diễn viên người xứ Wales. Sau khi được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia Luân Đôn, anh làm việc chủ yếu ở nhà hát suốt những năm 1990 và xuất hiện trên sân khấu đáng chú ý ở Romeo và Juliet, Don't Fool With Love, Peer Gynt, The Seagull, The Homecoming và Henry V. trong Amadeus tại Old Vic và Nhìn lại sự tức giận tại Nhà hát Quốc gia lần lượt được đề cử cho Giải thưởng Olivier năm 1998 và 1999.
Michael Sheen
Michael Sheen
Michael Christopher Sheen OBE là một diễn viên người xứ Wales. Sau khi được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia Luân Đôn, anh làm việc chủ yếu ở nhà hát suốt những năm 1990 và xuất hiện trên sân khấu đáng chú ý ở Romeo và Juliet, Don't Fool With Love, Peer Gynt, The Seagull, The Homecoming và Henry V. trong Amadeus tại Old Vic và Nhìn lại sự tức giận tại Nhà hát Quốc gia lần lượt được đề cử cho Giải thưởng Olivier năm 1998 và 1999.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Michael Sheen

Michael Sheen
Chính tảMichael Sheen
Cách phát âm[Michael Sheen]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.