Samurai Jack

Chương trình truyền hình

About

TVSeries
Thing
Samurai Jack là một bộ phim hoạt hình phiêu lưu hành động của Mỹ được tạo bởi Genndy Tartakovsky cho Cartoon Network. Chương trình theo sau "Jack", một samurai Nhật Bản giấu tên, sau khi gần như đánh bại ác nhân cuối cùng được biết đến với cái tên Aku, sử dụng một thanh katana ma thuật có khả năng xuyên qua hầu như mọi thứ, được anh ta gửi tới một tương lai đen tối do kẻ chuyên chế cai trị quỷ thay đổi hình dạng.
Samurai Jack
Định nghĩa
Samurai Jack là một bộ phim hoạt hình phiêu lưu hành động của Mỹ được tạo bởi Genndy Tartakovsky cho Cartoon Network. Chương trình theo sau "Jack", một samurai Nhật Bản giấu tên, sau khi gần như đánh bại ác nhân cuối cùng được biết đến với cái tên Aku, sử dụng một thanh katana ma thuật có khả năng xuyên qua hầu như mọi thứ, được anh ta gửi tới một tương lai đen tối do kẻ chuyên chế cai trị quỷ thay đổi hình dạng.
Samurai Jack
Samurai Jack
Samurai Jack là một bộ phim hoạt hình phiêu lưu hành động của Mỹ được tạo bởi Genndy Tartakovsky cho Cartoon Network. Chương trình theo sau "Jack", một samurai Nhật Bản giấu tên, sau khi gần như đánh bại ác nhân cuối cùng được biết đến với cái tên Aku, sử dụng một thanh katana ma thuật có khả năng xuyên qua hầu như mọi thứ, được anh ta gửi tới một tương lai đen tối do kẻ chuyên chế cai trị quỷ thay đổi hình dạng.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Samurai Jack

Samurai Jack
Chính tảSamurai Jack
Cách phát âm[Samurai Jack]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.