About

Thing
Ngày kỷ niệm là ngày diễn ra một sự kiện hoặc một tổ chức được thành lập vào năm trước và cũng có thể đề cập đến lễ kỷ niệm hoặc lễ kỷ niệm sự kiện đó. Ví dụ, sự kiện đầu tiên là sự xuất hiện ban đầu hoặc, nếu được lên kế hoạch, lễ khai mạc sự kiện. Một năm sau sẽ là kỷ niệm đầu tiên của sự kiện đó. Từ này lần đầu tiên được sử dụng cho các bữa tiệc Công giáo để tưởng nhớ các vị thánh. Hầu hết các quốc gia kỷ niệm ngày kỷ niệm quốc gia, thường được gọi là ngày quốc khánh. Đây có thể là ngày độc lập của quốc gia hoặc thông qua hiến pháp mới hoặc hình thức chính phủ.

Cách phát âm

Tiếng Việt
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.