Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ngôn ngữ con người

About

Thing
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng được gọi là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, là một ngôn ngữ được 65-73 triệu người nói trên khắp thế giới, khiến nó là ngôn ngữ được nói phổ biến nhất trong ngữ hệ Turk.
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Định nghĩa
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng được gọi là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, là một ngôn ngữ được 65-73 triệu người nói trên khắp thế giới, khiến nó là ngôn ngữ được nói phổ biến nhất trong ngữ hệ Turk.
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng được gọi là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, là một ngôn ngữ được 65-73 triệu người nói trên khắp thế giới, khiến nó là ngôn ngữ được nói phổ biến nhất trong ngữ hệ Turk.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Chính tảTiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Cách phát âm[Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: