About

Thing
Đánh giá là đánh giá của một ấn phẩm, dịch vụ hoặc công ty như phim, trò chơi video, sáng tác âm nhạc, sách; một phần cứng như xe hơi, thiết bị gia dụng hoặc máy tính; hoặc một sự kiện hoặc buổi biểu diễn, chẳng hạn như buổi hòa nhạc trực tiếp, vở kịch, chương trình sân khấu nhạc kịch, chương trình khiêu vũ hoặc triển lãm nghệ thuật.

Cách phát âm

Tiếng Việt
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: