AMC Theatres

Công ty

About

Thing
Organization
Corporation
AMC theater là một chuỗi rạp chiếu phim có trụ sở tại Hoa Kỳ có trụ sở tại Leawood, Kansas và là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1920, AMC có thị phần lớn nhất của thị trường nhà hát Mỹ trước Cineworld và Cinemark theater.
AMC Theatres
Định nghĩa
AMC theater là một chuỗi rạp chiếu phim có trụ sở tại Hoa Kỳ có trụ sở tại Leawood, Kansas và là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1920, AMC có thị phần lớn nhất của thị trường nhà hát Mỹ trước Cineworld và Cinemark theater.
AMC Theatres
AMC Theatres
AMC theater là một chuỗi rạp chiếu phim có trụ sở tại Hoa Kỳ có trụ sở tại Leawood, Kansas và là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1920, AMC có thị phần lớn nhất của thị trường nhà hát Mỹ trước Cineworld và Cinemark theater.

Cách phát âm

Tiếng Việt

AMC Theatres

AMC Theatres
Chính tảAMC Theatres
Cách phát âm[AMC Theatres]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: