Đức

Quốc gia ở Châu Âu

About

Place
Thing
DefenceEstab...
Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nước cộng hòa nghị viện liên bang nằm tại Trung-Tây Âu. Liên bang bao gồm 16 bang, diện tích là 357.021 km² và có khí hậu theo mùa phần lớn là ôn hòa.
Đức
Định nghĩa
Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nước cộng hòa nghị viện liên bang nằm tại Trung-Tây Âu. Liên bang bao gồm 16 bang, diện tích là 357.021 km² và có khí hậu theo mùa phần lớn là ôn hòa.
Đức
Đức
Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nước cộng hòa nghị viện liên bang nằm tại Trung-Tây Âu. Liên bang bao gồm 16 bang, diện tích là 357.021 km² và có khí hậu theo mùa phần lớn là ôn hòa.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Đức

Đức
Chính tảĐức
Cách phát âm[Đức]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: