Saturday Night Live

Chương trình truyền hình

About

Thing
CreativeWork
TVSeries
Saturday Night Live là chương trình hài kịch tạp kỹ hài kịch tạp kỹ truyền hình trực tiếp Mỹ do Lorne Michaels và Dick Ebersol phát triển. Chương trình được công chiếu trên đài NBC vào ngày 11 tháng 10 năm 1975 dưới tựa đề gốc NBC's Saturday Night.
Saturday Night Live
Định nghĩa
Saturday Night Live là chương trình hài kịch tạp kỹ hài kịch tạp kỹ truyền hình trực tiếp Mỹ do Lorne Michaels và Dick Ebersol phát triển. Chương trình được công chiếu trên đài NBC vào ngày 11 tháng 10 năm 1975 dưới tựa đề gốc NBC's Saturday Night.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Saturday Night Live là chương trình hài kịch tạp kỹ hài kịch tạp kỹ truyền hình trực tiếp Mỹ do Lorne Michaels và Dick Ebersol phát triển. Chương trình được công chiếu trên đài NBC vào ngày 11 tháng 10 năm 1975 dưới tựa đề gốc NBC's Saturday Night.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Saturday Night Live

Saturday Night Live
Chính tảSaturday Night Live
Cách phát âm[Saturday Night Live]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: