Người Tây Ban Nha

Dân tộc

About

Thing
Người Tây Ban Nha là công dân của Tây Ban Nha, bất kể nguồn gốc. Ở Tây Ban Nha, hiện còn nổi lên chủ nghĩa dân tộc địa phương, phản ánh lịch sử phức tạp của đất nước Tây Ban Nha.
Người Tây Ban Nha
Định nghĩa
Người Tây Ban Nha là công dân của Tây Ban Nha, bất kể nguồn gốc. Ở Tây Ban Nha, hiện còn nổi lên chủ nghĩa dân tộc địa phương, phản ánh lịch sử phức tạp của đất nước Tây Ban Nha.
Người Tây Ban Nha
Người Tây Ban Nha
Người Tây Ban Nha là công dân của Tây Ban Nha, bất kể nguồn gốc. Ở Tây Ban Nha, hiện còn nổi lên chủ nghĩa dân tộc địa phương, phản ánh lịch sử phức tạp của đất nước Tây Ban Nha.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Người Tây Ban Nha

Người Tây Ban Nha
Chính tảNgười Tây Ban Nha
Cách phát âm[Người Tây Ban Nha]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: