NBC

Công ty

About

Thing
Organization
Corporation
National Broadcasting Company là một công ty chuyên về mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại Mỹ có trụ sở đóng tại tòa nhà GE ở Trung tâm Rockefeller ở Thành phố New York với các văn phòng lớn đóng ở gần Los Angeles và Chicago.
NBC
Định nghĩa
National Broadcasting Company là một công ty chuyên về mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại Mỹ có trụ sở đóng tại tòa nhà GE ở Trung tâm Rockefeller ở Thành phố New York với các văn phòng lớn đóng ở gần Los Angeles và Chicago.
NBC
NBC
National Broadcasting Company là một công ty chuyên về mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại Mỹ có trụ sở đóng tại tòa nhà GE ở Trung tâm Rockefeller ở Thành phố New York với các văn phòng lớn đóng ở gần Los Angeles và Chicago.

Cách phát âm

Tiếng Việt

NBC

NBC
Chính tảNBC
Cách phát âm[NBC]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: