Philip K. Dick

Nhà văn

About

Thing
Person
Philip Kindred Dick là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm xuất sắc của ông trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Tác phẩm của ông đã khám phá các chủ đề triết học, xã hội và chính trị, với những câu chuyện tập trung vào các tập đoàn độc quyền, vũ trụ thay thế, chính phủ độc tài và các trạng thái ý thức bị thay đổi.
Philip K. Dick
Định nghĩa
Philip Kindred Dick là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm xuất sắc của ông trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Tác phẩm của ông đã khám phá các chủ đề triết học, xã hội và chính trị, với những câu chuyện tập trung vào các tập đoàn độc quyền, vũ trụ thay thế, chính phủ độc tài và các trạng thái ý thức bị thay đổi.
Philip K. Dick
Philip K. Dick
Philip Kindred Dick là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm xuất sắc của ông trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Tác phẩm của ông đã khám phá các chủ đề triết học, xã hội và chính trị, với những câu chuyện tập trung vào các tập đoàn độc quyền, vũ trụ thay thế, chính phủ độc tài và các trạng thái ý thức bị thay đổi.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Philip K. Dick

Philip K. Dick
Chính tảPhilip K. Dick
Cách phát âm[Philip K. Dick]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.