Nga

Quốc gia

About

Place
Thing
Country
Nga, quốc danh hiện tại là Liên bang Nga, là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu. Nga là nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang.
Nga
Định nghĩa
Nga, quốc danh hiện tại là Liên bang Nga, là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu. Nga là nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang.
Nga
Nga
Nga, quốc danh hiện tại là Liên bang Nga, là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu. Nga là nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Nga

Nga
Chính tảNga
Cách phát âm[Nga]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: