Thái Lan

Quốc gia ở Châu Á

About

Thing
Place
Country
Thái Lan, tên gọi chính thức là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia có chủ quyền ở Đông Nam Á, phía bắc giáp Lào và Myanmar, phía đông giáp Lào và Campuchia, phía nam giáp vịnh Thái Lan và Malaysia, phía tây giáp Myanmar và biển Andaman.
Thái Lan
Định nghĩa
Thái Lan, tên gọi chính thức là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia có chủ quyền ở Đông Nam Á, phía bắc giáp Lào và Myanmar, phía đông giáp Lào và Campuchia, phía nam giáp vịnh Thái Lan và Malaysia, phía tây giáp Myanmar và biển Andaman.
Thái Lan
Thái Lan
Thái Lan, tên gọi chính thức là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia có chủ quyền ở Đông Nam Á, phía bắc giáp Lào và Myanmar, phía đông giáp Lào và Campuchia, phía nam giáp vịnh Thái Lan và Malaysia, phía tây giáp Myanmar và biển Andaman.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Thái Lan

Thái Lan
Chính tảThái Lan
Cách phát âm[Thái Lan]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: