Sách của Philip K. Dick

About

Thing
Book
The Man in the High Castle là một cuốn tiểu thuyết lịch sử thay thế của nhà văn người Mỹ Philip K. Dick. Được xuất bản và lấy bối cảnh vào năm 1962, cuốn tiểu thuyết diễn ra mười lăm năm sau khi kết thúc Thế chiến II khác, và mô tả những mưu đồ giữa phe Trục Powers chiến thắng chủ yếu, Đế quốc Nhật Bản và Đức Quốc xã Đức khi họ cai trị Hoa Kỳ trước đây, cũng như cuộc sống hàng ngày dưới sự cai trị toàn trị.

Cách phát âm

Tiếng Việt
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: