Chương trình truyền hình

About

Thing
Chương trình truyền hình hay chương trình ti-vi hay chương trình TV là một phân đoạn của nội dung dự định để phát sóng trên truyền hình, mà không phải là một đoạn quảng cáo thương mại, quảng cáo kênh hay quảng cáo phim.
Chương trình truyền hình
Định nghĩa
Chương trình truyền hình hay chương trình ti-vi hay chương trình TV là một phân đoạn của nội dung dự định để phát sóng trên truyền hình, mà không phải là một đoạn quảng cáo thương mại, quảng cáo kênh hay quảng cáo phim.
Chương trình truyền hình
Chương trình truyền hình
Chương trình truyền hình hay chương trình ti-vi hay chương trình TV là một phân đoạn của nội dung dự định để phát sóng trên truyền hình, mà không phải là một đoạn quảng cáo thương mại, quảng cáo kênh hay quảng cáo phim.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Chương trình truyền hình

Chương trình truyền hình
Chính tảChương trình truyền hình
Cách phát âm[Chương trình truyền hình]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: