American Broadcasting Company

Mạng truyền hình

About

TheaterGroup
Organization
Thing
American Broadcasting Company tên khác là ''The Alphabet Network'' là mạng truyền hình và radio Mỹ. ABC được thành lập vào năm 1943, tiền thân là mạng radio Blue Network của NBC. ABC trực thuộc Tập đoàn Truyền hình Disney-ABC của Công ty Walt Disney. Mạng này phát hình TV lần đầu tiên năm 1948.
American Broadcasting Company
Định nghĩa
American Broadcasting Company tên khác là ''The Alphabet Network'' là mạng truyền hình và radio Mỹ. ABC được thành lập vào năm 1943, tiền thân là mạng radio Blue Network của NBC. ABC trực thuộc Tập đoàn Truyền hình Disney-ABC của Công ty Walt Disney. Mạng này phát hình TV lần đầu tiên năm 1948.
American Broadcasting Company
American Broadcasting Company
American Broadcasting Company tên khác là ''The Alphabet Network'' là mạng truyền hình và radio Mỹ. ABC được thành lập vào năm 1943, tiền thân là mạng radio Blue Network của NBC. ABC trực thuộc Tập đoàn Truyền hình Disney-ABC của Công ty Walt Disney. Mạng này phát hình TV lần đầu tiên năm 1948.

Cách phát âm

Tiếng Việt

American Broadcasting Company

American Broadcasting Company
Chính tảAmerican Broadcasting Company
Cách phát âm[American Broadcasting Company]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: