Truyện kinh dị Mỹ

Phim truyền hình

About

Thing
TVSeries
Truyện kinh dị Mỹ là loạt phim truyền hình nhiều tập ngắn kinh dị của Mỹ được sản xuất bởi Ryan Murphy và Brad Falchuk. Được biên kịch dưới dạng series, mỗi mùa được sản xuất dưới dạng phim truyền hình ngắn, khoảng 12 tập.
Truyện kinh dị Mỹ
Định nghĩa
Truyện kinh dị Mỹ là loạt phim truyền hình nhiều tập ngắn kinh dị của Mỹ được sản xuất bởi Ryan Murphy và Brad Falchuk. Được biên kịch dưới dạng series, mỗi mùa được sản xuất dưới dạng phim truyền hình ngắn, khoảng 12 tập.
Truyện kinh dị Mỹ
Truyện kinh dị Mỹ
Truyện kinh dị Mỹ là loạt phim truyền hình nhiều tập ngắn kinh dị của Mỹ được sản xuất bởi Ryan Murphy và Brad Falchuk. Được biên kịch dưới dạng series, mỗi mùa được sản xuất dưới dạng phim truyền hình ngắn, khoảng 12 tập.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Truyện kinh dị Mỹ

Truyện kinh dị Mỹ
Chính tảTruyện kinh dị Mỹ
Cách phát âm[Truyện kinh dị Mỹ]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: