M. Night Shyamalan

Đạo diễn điện ảnh

About

Thing
Person
Manoj Nelliyattu "M. Night" Shyamalan là một nhà làm phim và diễn viên người Mỹ. Ông được biết đến với việc làm những bộ phim với cốt truyện siêu nhiên đương đại và kết thúc xoắn.
M. Night Shyamalan
Định nghĩa
Manoj Nelliyattu "M. Night" Shyamalan là một nhà làm phim và diễn viên người Mỹ. Ông được biết đến với việc làm những bộ phim với cốt truyện siêu nhiên đương đại và kết thúc xoắn.
M. Night Shyamalan
M. Night Shyamalan
Manoj Nelliyattu "M. Night" Shyamalan là một nhà làm phim và diễn viên người Mỹ. Ông được biết đến với việc làm những bộ phim với cốt truyện siêu nhiên đương đại và kết thúc xoắn.

Cách phát âm

Tiếng Việt

M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan
Chính tảM. Night Shyamalan
Cách phát âm[M. Night Shyamalan]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: