Amazon

Công ty

About

Thing
Place
Corporation
Amazon.com, Inc., là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số, và trí tuệ nhân tạo.
Amazon
Định nghĩa
Amazon.com, Inc., là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số, và trí tuệ nhân tạo.
Amazon
Amazon
Amazon.com, Inc., là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số, và trí tuệ nhân tạo.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Amazon

Amazon
Chính tảAmazon
Cách phát âm[Amazon]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: