San Mateo

Thành phố ở California

Pronunciation

Tiếng Anh

San Mateo

San Mateo
Chính tảSan Mateo
Cách phát âm[San Mateo]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
Administrati...
City
San Mateo là một thành phố tại quận quận San Mateo, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng vịnh San Francisco. Dân số theo điều tra năm 2010 là 97.207 người, nó là một trong những khu ngoại ô lớn hơn trên Bán đảo San Francisco, nằm giữa Burlingame ở phía bắc, Foster City và Vịnh San Francisco về phía đông, Belmont về phía Nam và Highlands-Baywood Park và Hillsborough về phía tây.
San Mateo
Định nghĩa
San Mateo là một thành phố tại quận quận San Mateo, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng vịnh San Francisco. Dân số theo điều tra năm 2010 là 97.207 người, nó là một trong những khu ngoại ô lớn hơn trên Bán đảo San Francisco, nằm giữa Burlingame ở phía bắc, Foster City và Vịnh San Francisco về phía đông, Belmont về phía Nam và Highlands-Baywood Park và Hillsborough về phía tây.
San Mateo
San Mateo
San Mateo là một thành phố tại quận quận San Mateo, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng vịnh San Francisco. Dân số theo điều tra năm 2010 là 97.207 người, nó là một trong những khu ngoại ô lớn hơn trên Bán đảo San Francisco, nằm giữa Burlingame ở phía bắc, Foster City và Vịnh San Francisco về phía đông, Belmont về phía Nam và Highlands-Baywood Park và Hillsborough về phía tây.
http://www.ci.sanmateo.ca.us/
Facebook
Twitter
Instagram

Xem thêm

Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.