Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

  Cộng hòa Dominica

  Quốc gia ở Vùng Caribe
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  Cộng hòa Dominica
  Cộng hòa Dominica
  Chính tảCộng hòa Dominica
  Cách phát âm[Cộng hòa Dominica]
  Định nghĩa
  Cộng hoà Dominicana là một quốc gia tại Caribe. Một phần ba phía tây hòn đảo Hispaniola thuộc Haiti, khiến cho Hispaniola một trong hai hòn đảo Caribê thuộc hai quốc gia.
  Location
  Location of Cộng hòa Dominica
  Location of Cộng hòa Dominica

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.