Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

New England

Ngôn ngữ:
Cách phát âm
New England
New England
Chính tảNew England
Cách phát âm[New England]
Định nghĩa
Tân Anh hay Tân Anh Cát Lợi là một vùng của Hoa Kỳ nằm trong góc đông bắc của quốc gia, giáp Đại Tây Dương, Canada và tiểu bang New York. Nó bao gồm các tiểu bang ngày nay là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Đảo Rhode, và Connecticut. Đây là một trong những vùng định cư xưa nhất của người Anh tại Tân Thế giới. Những người di cư Anh từ châu Âu đầu tiên đến định cư trong vùng Tân Anh vào năm 1620 tại thuộc địa Plymouth.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.