Ngôn ngữ

Châu Âu

Lục địa
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Châu Âu
Châu Âu
Chính tảChâu Âu
Cách phát âm[Châu Âu]
Định nghĩa
Châu Âu về mặt địa chất và địa lý là một bán đảo hay tiểu lục địa, hình thành nên phần cực tây của đại lục Á-Âu, hay thậm chí Âu Phi Á, tùy cách nhìn.
Location
Location of Châu Âu
Location of Châu Âu
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.