Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Đức

Quốc gia ở Châu Âu
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Đức
Đức
Chính tảĐức
Cách phát âm[Đức]
Định nghĩa
Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nước cộng hòa nghị viện liên bang nằm tại Trung-Tây Âu. Liên bang bao gồm 16 bang, diện tích là 357.021 km² và có khí hậu theo mùa phần lớn là ôn hòa.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.