Ngôn ngữ

Indonesia

Quốc gia
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Indonesia
Indonesia
Chính tảIndonesia
Cách phát âm[Indonesia]
Định nghĩa
Indonesia trước đó trong tài liệu tiếng Việt quốc gia này từng được gọi là nước Nam Dương, là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương.
Location
Location of Indonesia
Location of Indonesia
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.