Ngôn ngữ

Google

Công ty
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Google
Google
Chính tảGoogle
Cách phát âm[Google]
Định nghĩa
Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.