Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

NASDAQ

Sở giao dịch chứng khoán
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
NASDAQ
NASDAQ
Chính tảNASDAQ
Cách phát âm[NASDAQ]
Định nghĩa
NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Sàn này được lập năm 1971 bởi Hiệp hội Quốc gia các Nhà buôn Chứng khoán - National Association of Securities Dealers.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.