Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Bồ Đào Nha

Quốc gia
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Chính tảBồ Đào Nha
Cách phát âm[Bồ Đào Nha]
Định nghĩa
Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là nước cực Tây của châu Âu lục địa.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.