Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Nga

Quốc gia
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Nga
Nga
Chính tảNga
Cách phát âm[Nga]
Định nghĩa
Nga, quốc danh hiện tại là Liên bang Nga, là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu. Nga là nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang.
Location
Location of Nga
Location of Nga
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.