Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Sri Lanka

Quốc gia ở Nam Á
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Sri Lanka
Sri Lanka
Chính tảSri Lanka
Cách phát âm[Sri Lanka]
Định nghĩa
Sri Lanka, tên chính thức Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á, nằm cách khoảng 33 dặm ngoài khơi bờ biển bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.