Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Tây Ban Nha

Quốc gia ở Châu Âu
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Chính tảTây Ban Nha
Cách phát âm[Tây Ban Nha]
Định nghĩa
Tây Ban Nha, gọi chính thức là Vương quốc Tây Ban Nha, là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ chủ yếu nằm trên bán đảo Iberia tại phía tây nam châu Âu.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.