Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Venezuela

Quốc gia ở Nam Mỹ
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Venezuela
Venezuela
Chính tảVenezuela
Cách phát âm[Venezuela]
Định nghĩa
Venezuela là một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ. Venezuela tiếp giáp với Guyana về phía đông, với Brasil về phía nam, Colombia về phía tây và biển Caribbean về phía bắc. Nhiều hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển Caribbean cũng thuộc chủ quyền của Venezuela.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.