Ngôn ngữ

YouTube

Người phát triển phần mềm
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
YouTube
YouTube
Chính tảYouTube
Cách phát âm[YouTube]
Định nghĩa
YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do 3 nhân viên cũ của PayPal tạo nên vào giữa tháng 2 năm 2005.
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.