Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

New Zealand

Quốc gia ở Châu Đại Dương
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
New Zealand
New Zealand
Chính tảNew Zealand
Cách phát âm[New Zealand]
Định nghĩa
New Zealand hay Tân Tây Lan là một đảo quốc tại khu vực tây nam của Thái Bình Dương. Trên phương diện địa lý, New Zealand bao gồm hai đại lục chính là đảo Bắc và đảo Nam, cùng khoảng 600 đảo nhỏ.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.