Ngôn ngữ

Canada

Quốc gia ở Bắc Mỹ
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Canada
Canada
Chính tảCanada
Cách phát âm[Canada]
Location
Location of Canada
Location of Canada
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.