Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

  San Francisco

  Thành phố ở California
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  San Francisco
  San Francisco
  Chính tảSan Francisco
  Cách phát âm[San Francisco]
  Định nghĩa
  San Francisco, tên chính thức Thành phố và Quận San Francisco, là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco.
  Location
  Location of San Francisco
  Location of San Francisco

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.