Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Pháp

Quốc gia ở Châu Âu
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Pháp
Pháp
Chính tảPháp
Cách phát âm[Pháp]
Định nghĩa
Pháp, tên chính thức là nước Cộng hòa Pháp, là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại.
Location
Location of Pháp
Location of Pháp
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.