Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Pfizer

Công ty
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Pfizer
Pfizer
Chính tảPfizer
Cách phát âm[Pfizer]
Định nghĩa
Pfizer, Inc. là một công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York, tiểu bang New York, có trụ sở nghiên cứu ở Groton, Connecticut, Hoa Kỳ. Đây là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới về doanh thu.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.