Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov

Nhà soạn nhạc
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov
Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov
Chính tảNikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov
Cách phát âm[Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov]
Định nghĩa
Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov là một nhà soạn nhạc người Nga, và là thành viên của nhóm các nhà soạn nhạc được gọi là Могучая кучка. Ông là một bậc thầy về hoà âm.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.